เหตุผลใดแต่ละจังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ต่างกัน

โควิด-19

โควิด-19

ตั้งแต่ โควิด-19 ได้เริ่มต้นตั้งแต่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จนบินข้ามส่งมายังบ้านเราเมื่อประมาณ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตัวเชื้อกระจายไปยังพื้นที่แต่ละภาค จนทุกวันนี้ไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่มีเชื้อร้ายที่เข้าไปถึง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้แต่ละจังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อแตกต่างกันไป โดยมีด้วยกันดังนี้

1.จำนวนประชากร สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรแออัด ย่อมมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อกันได้ง่าย โดยเฉพาะเมืองใหญ่ที่มีผู้คนเข้ามาทำงาน มาทำธุระ มาอยู่อาศัย หรือมาใช้ชีวิตกันมาก ๆ แน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่เชื้อจะแพร่กระจายไปยังทุกส่วนอย่างรวดเร็ว

2.การท่องเที่ยว สำหรับจังหวัดที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่สำคัญ หรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ยิ่งมีจำนวนเยอะมากขึ้นเท่าไรยิ่งสามารถชักชวนให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามา แน่นอนว่าบางครั้งสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ มักจะสุมเอาเชื้อโรคไว้อยู่พอสมควรเลยทีเดียว เป็นไปได้ที่จะกระจายไปยังผู้คนที่แวะมาเยี่ยมชม

3.การเฝ้าระวัง มาตรการการเฝ้าระวังของแต่ละจังหวัดนั้น ส่งผลต่อจำนวนผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกัน เพราะรูปแบบการตรวจโรค การปิดสถานที่บางแห่งอย่างเหมาะสม หรือการคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ ทั้งหมดนี้ช่วยระงับการแพร่กระจายของโรคให้ลดน้อยลงอย่างเห็นชัด

แนะนำให้ทุกท่านเช็คจำนวนของผู้ติดเชื้อ โควิด-19 แบบรายวัน เพื่อช่วยให้ทราบว่าพื้นที่ไหนยังปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย สะดวกระหว่างการเดินทางช่วยให้ไม่ต้องมากังวลว่าตนเองจะติดเชื้อหรือไม่ให้ภายหลัง